Gelin Kaynana Atışması

Kaynana:
Ah benım sefil oğlum, savdi bayiri duzi,
Tahsilli gelin diya, geturdi cahil kızi.
Bezanıp boyanmasi, bulur sekiz otuzi,
Ağsani kibar ama, ağartti saçlarımi.

Gelin;
Zaten gözden düşmüşüm, odamdan çıkmıyorum,
Güllünaz kilim dokur, kendimi okuyorum.
Gazeller döküyorsun, aynaya bakıyorum,
Ah benim naçar başım, harcadı gençliğimi.

Kaynana:
Kızlarımdan seçmazdım, degişdi huyun suyun,
Meğmur olacam diya, işdan-gucdan savudun.
Ahlarım felegadur, perişan, mucrum oldum,
Ayranın eşgimiyer, topliyamam bu nazi.

Gelin:
Hamarat gelin diye, gezip övünüyorsun,
Kabahat kulun diye, güya dövünüyorsun,
İş vakti sancı, telaş; dokuz doğuruyorsun,
Çoktandır yazıyordum, çekemem bu marazı.

Kaynana:
Omuzundan oğşarım, elıma ağır dersin,
Burma bilezuklara, egri pağırdur dersin
Her sozi eşitmiyer, oğluma sağır dersin,
Ağa toruni diya, çoğ olur yalvarani.   :))

Leave a Reply